Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
204 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 103/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego pn.: „FARMER: Federated Argument Mining, Evaluation and Reus... 2010-12-16
203 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 102/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie standardu kształcenia na kierunku Religioznawstwo na Wydziale Teologicznym 2010-12-16
202 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 101/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego UKSW na 2011 rok 2010-12-16
201 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Instytutu Muzeologii 2010-12-16
200 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 99/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa J.E. Kard. Peterowi ERDÖ, Prymasowi Węgier 2010-12-16
199 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 98/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-12-16
198 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 97/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony 2010-12-16
75 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 27/10 Rektora UKSW z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-12-10
9 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r.w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Humanistycznych Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa 2010-12-09
8 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydzia... 2010-12-09