Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
94 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 8/10 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych 2010-04-14
131 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 30/2010 Senatu UKSW z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Rektora 2010-04-13
52 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora UKSW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji przygotowania pedagogicznego studentów UKSW 2010-04-09
51 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora UKSW z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w roku 2010 2010-04-09
56 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych 2010-04-08
55 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania umów o odpowiedzialności materialnej z pracownikami korzystającymi z komputerów z uprawnieniami administ... 2010-04-08
54 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2010 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-04-08
53 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2010 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW oraz nada... 2010-04-08
95 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 7/10 Rektora UKSW z dnia 30 marca 2010 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2010-03-30
130 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 29/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010 2010-03-25