Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
7 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej na Wydziale Nauk Humanistycznych 2010-12-09
6 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Zarządzania Kulturą na Wydziale Nauk Humanistycznych 2010-12-09
5 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Badań Regionalistycznych w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Hum... 2010-12-09
4 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-12-09
10 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora UKSW z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-12-07
76 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 26/10 Rektora UKSW z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej i działań naprawczych w komórkach organizacyjnych UKSW w Warszawie 2010-12-03
197 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 96/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Badań Regionalistycznych w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na ... 2010-11-25
196 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 95/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Zakładu Zarządzania Kulturą na Wydziale Nauk Humanistycznych 2010-11-25
195 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 94/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej na Wydziale Nauk Humanistycznych 2010-11-25
194 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoz... 2010-11-25