Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przygotowania pedagogicznego studentów UKSW 2010-09-30
21 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2010/2011 2010-09-30
174 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-09-23
173 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2010-09-23
172 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010r.w sprawie nadania Złotych i Srebrnych Medali Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-09-23
171 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym kolejnych nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Bielany ... 2010-09-23
170 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wpisania do planu rzeczowo - finansowego na 2011 r. inwestycji modernizacji infrastruktury informatycznej UKSW 2010-09-23
169 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w regulaminie Uniwersytetu Otwartego UKSW 2010-09-23
168 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2010 Senatu UKSW z dnia 23 września 2010r. w sprawie opinii o projekcie zmian Regulaminu Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji 2010-09-23
25 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47 /2010 Rektora UKSW z dnia 15 września 2010 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 2010-09-15