Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 22/10 Rektora UKSW z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Aktywni na rynku pracy 2010-10-21
81 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 21/2010 Rektora UKSW z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawozdań GUS 2010-10-14
20 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora UKSW z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia strefy zamieszkania na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-10-14
19 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2010 Rektora UKSW z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wars... 2010-10-14
84 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 18/10 Rektora UKSW z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Socjalnych 2010-10-07
83 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/10 Rektora UKSW z dnia 7 października 2010 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjeżdżających na uczelnie zagran... 2010-10-07
82 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 20/10 Rektora UKSW z dnia 7 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższyc... 2010-10-07
57 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2010 Rektora UKSW z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsz... 2010-10-07
24 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wzoru protokołu egzaminu dyplomowego 2010-09-30
23 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-09-30