Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 24/10 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Foresight regionalny dla szkół wyższych W... 2010-11-09
16 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2010 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-11-09
15 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2010 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wars... 2010-11-09
14 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2010 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r. Rektora UKSW w Warszawie w sprawie opłat wnoszonych przez studen... 2010-11-09
17 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora UKSW z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-11-03
187 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 86/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztofa Warchałowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki "Polskie... 2010-10-28
186 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana dr Tadeusza Skoczka na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” 2010-10-28
185 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – ... 2010-10-28
184 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wybór drugiego prodziekana na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW 2010-10-28
183 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w regulaminie uczestnictwa w stażach i praktykach studenckich oraz w szkoleniach... 2010-10-28