Szczegóły dokumentu

Decyzja nr 29/10 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu Zespołu projektowego mds. przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy, przewidzianego do złożenia w ramach konkursu zamkniętego na projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

pozycja 73
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2010-12-22
rok 2010
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi projekt zmiana decyzji losy absolwentów zespół projektowy
załączniki