Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
182 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Muzeum Uniwersytetu Kardynała Ste... 2010-10-28
181 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym kierunku studiów Religioznawstwo 2010-10-28
180 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia liczby prodziekanów na Wydziale Studiów nad Rodziną 2010-10-28
179 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 78/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wybór drugiego prodziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 2010-10-28
178 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r.w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKSW za rok 2010 2010-10-28
177 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 76/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2009 2010-10-28
176 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r.w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2010-10-28
175 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2010 Senatu UKSW z dnia 28 października 2010 r.w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-10-28
79 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/10 Rektora UKSW z dnia 26 października 2010 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada 2010 r. 2010-10-26
18 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora UKSW z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w roku 2010 2010-10-26