Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
193 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Nauk Humanistycznych Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa 2010-11-25
192 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych katedr w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-11-25
191 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2010-11-25
190 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2010 rok 2010-11-25
189 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010 2010-11-25
188 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie opinii o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2010-11-25
12 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2010 Rektora UKSW z dnia 24 listopada 2010 r.w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2010/2011 2010-11-24
11 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2010 Rektora UKSW z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-11-24
77 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 25/10 Rektora UKSW z dnia 19 listopada 2010 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2010-11-19
13 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2010 Rektora UKSW z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie określenia terenu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-11-19