Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
55 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej w przedmiocie ochrony obiektów i tere... 2004-07-05
54 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji negocjującej umowy z laureatami konkursu na projekt... 2004-07-02
27 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2004-07-01
53 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w p... 2004-06-29
103 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutu Historii Sztuki UKSW 2004-06-24
102 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie korekty planu wydawniczego Wydawnictwa UKSW na rok 2004 2004-06-24
101 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok 2003 2004-06-24
100 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2003 2004-06-24
26 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej na Wydziale Nauk Humanis... 2004-06-18
25 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej ... 2004-06-18