Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 11/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 euro na "Udostępnienie stałego radiowego synchronicznego łącza internetowego o przepustowości 4Mb/s, wraz z urządzeniami pomocniczymi na okres 3 lat w obiektach UKSW w Warszawie"

pozycja 53
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2004-06-29
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi ocena wybór sprzęt przetarg komisja przetargowa
załączniki