Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
80 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia prof. dr. hab. Cezarego Mika, dziekana Wydziału Prawa do... 2004-01-22
79 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. kardynałowi Zenonowi Grochol... 2004-01-22
78 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Matematyczno-Przyro... 2004-01-22
77 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu za ro... 2004-01-22
43 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Ekologii i Bioetyki Uniwersytet... 2004-01-21
1 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania prz... 2004-01-20
2 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie obowiązkowych badań lekarskich 2004-01-16