Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
38 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2004-12-02
113 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wykonanie dokumentacji projekto... 2004-11-25
112 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania f... 2004-11-25
111 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia planu wydawniczego na rok 2005 2004-11-25
110 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udziału honorariów z tytułu korzystania z praw ... 2004-11-25
109 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Psychologia Transportu na Wydzial... 2004-11-25
37 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe... 2004-11-18
36 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy 2004-11-17
74 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 32/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW "Stud... 2004-11-15
35 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez studentów za zakwa... 2004-11-03