Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
34 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wyznaczenia dnia 12 listopada 2004 r. dniem wolnym od pracy 2004-11-03
73 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 31/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW „K... 2004-10-28
72 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 30/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich UKSW "K... 2004-10-28
71 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 29/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zmian w Komisji ds. Socjalnych 2004-10-22
108 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego: „Cent... 2004-10-21
107 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2004 rok 2004-10-21
70 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 28/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmian w Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsz... 2004-10-18
69 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2004 r. w sprawie nowego przydziału powierzchni Starego Budynku UKSW 2004-10-15
68 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2004 r. w sprawie przydziału pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku tzw. "Łączni... 2004-10-15
67 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejs... 2004-10-01