Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 26 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępo... 2004-05-26
49 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 26 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępo... 2004-05-26
98 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zgody na utworzenie międzyuczelnianej Katedry Nauk Humanistycznych 2004-05-20
97 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej w szkol... 2004-05-20
96 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej z te... 2004-05-20
95 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych z zakresu tyflopedagogiki 2004-05-20
94 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej oraz st... 2004-05-20
17 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2004-05-18
48 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert... 2004-05-06
16 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Kościelnego Prawa Osobowego na Katedrę U... 2004-04-30