Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
24 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2004-06-18
23 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za opracowanie recenzji w postępowaniu kwa... 2004-06-18
22 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wynagrodzenia za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym 2004-06-18
21 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w... 2004-06-11
52 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do obsługi Centralnej Rejestracji Ka... 2004-06-07
20 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za ... 2004-06-01
19 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie gospodarowania odpadami w UKSW 2004-06-01
51 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu studiów doktoranckich prowadzonych... 2004-05-31
99 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2005/2006 2004-05-28
18 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych ... 2004-05-27