Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
6 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Biura Projektów Europejskich 2004-02-27
5 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie udostępniania w sieci komputerowej niektórych danych o pracownikach 2004-02-25
4 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2004/2005 2004-02-25
3 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2004 roku 2004-02-20
85 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zniesienia katedr: Logiki i Metodologii Nauk Prawnych oraz Europejskieg... 2004-02-19
84 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium z Chemii na Wydziale Matematyczno-Przy... 2004-02-19
83 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium z Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przy... 2004-02-19
82 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych na Wydz... 2004-02-19
81 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zas... 2004-02-19
44 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Programowej kierunków fizyka i chemia w Uniwersyte... 2004-01-28