Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 24/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2004-09-29
65 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2004-09-29
64 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego obiektu: „Budynek dydaktyczny... 2004-09-28
33 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uni... 2004-09-28
32 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2004-09-28
31 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2004 r. w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej w Instytucie Ekologii ... 2004-09-24
30 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, e... 2004-09-24
106 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Gdyni 2004-09-23
105 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zasad wykonywania przez nauczycieli akademickich pensum dydaktyczneg... 2004-09-23
104 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa p. dr Hannie Suchockiej przez P... 2004-09-23