Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 26/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej na Wydziale Prawa

pozycja 25
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2004-06-18
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział biblioteka zarządzenie zmieniające wydział prawa i admninistracji
załączniki