Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy studentów r... 2004-09-15
63 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 21/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ... 2004-09-06
62 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 20/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2004-09-06
61 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 19/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania w n... 2004-09-06
28 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutu Historii Sztuki UKSW 2004-09-06
60 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej o... 2004-07-19
59 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 17/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2004-07-05
58 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2004-07-05
57 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 15/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie oznaczeń literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kardynała ... 2004-07-05
56 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w post... 2004-07-05