Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 29/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutu Historii Sztuki UKSW

pozycja 28
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2004-09-06
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział instytut zmiana struktury wydział nauk historycznych i społecznych
załączniki