Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 14/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 euro na "Dostawę w 2005 roku prenumeraty zagranicznych czasopism dla Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"

pozycja 56
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2004-07-05
rok 2004
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie ocena wybór oferta komisja przetargowa
załączniki