Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 58/2022 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów i trybu stwierdzania wypełnienia przez kandydatów do rady uczelni warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania składanych przez kandydatów do rady uczelni przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

pozycja 11
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2022-01-19
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kandydat rada uczelni
załączniki