Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
61 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyboru dr. Dariusza Filipa do senackiej komisji ds. mienia i finansów 2022-02-25
60 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyboru dr Joanny Ossowskiej do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2022-02-25
59 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania dr. inż. Krzysztofa Dziedzica na członka Rady Uczelni Uniwe... 2022-02-24
58 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka na recenzenta w postępow... 2022-02-24
57 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. n. med. dr h.c. Marka Krawczyka na recenzent... 2022-02-24
56 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr.... 2022-02-24
55 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Alma wraz z wyszukiwarką Pr... 2022-02-24
54 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2022-02-24
53 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad przygotowania i publikowania kart opisu przedmiotu (sylabusa) 2022-02-24
52 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim 2022-02-24