Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacj... 2022-02-22
49 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na ro... 2022-02-21
48 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana... 2022-02-21
45 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Decyzji Nr 432/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2022-02-15
44 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. o nieuruchamianiu w semestrze letnim roku akad... 2022-02-10
41 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: „Wiem,... 2022-02-10
40 2022 Komunikat Rektora Komunikat Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych w celu uwierzytelniania dokumentów... 2022-02-10
39 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. przeniesienia kierunku ochrona środow... 2022-02-10
38 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2022-02-10
37 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i doktor... 2022-02-10