Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2021/2022

pozycja 38
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-02-10
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty rok akademicki zarządzenie zmieniające studia podyplomowe inne formy kształcenia
załączniki