Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad przygotowania i publikowania kart opisu przedmiotu (sylabusa)

pozycja 53
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-02-24
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zasady sylabus opis przedmiotu c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki