Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 13/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 62
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2022-02-24
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi postępowanie habilitacyjne uzyskanie stopnia naukowego
załączniki