Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego

pozycja 65
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-02-28
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi świadczenia student regulamin zarządzenie zmieniające c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki