Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 18/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie utworzenia Specjalistycznych studiów teologicznych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Teologicznym UKSW

pozycja 115
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-03-24
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia utworzenie zarządzenie zmieniające wydział teologiczny
załączniki