Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
554 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 178/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale... 2019-12-12
553 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 177/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia menadżerska na Wydziale Społ... 2019-12-12
552 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 176/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia na Wydziale Społeczno – Ekon... 2019-12-12
551 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 175/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Politologia na Wydziale Społeczno – E... 2019-12-12
550 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 174/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunków Teologia, Dziennikarstwo i komunika... 2019-12-12
549 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 173/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia klasyczna na Wydziale Nauk ... 2019-12-12
548 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 172/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia włoska na Wydziale Nauk Hum... 2019-12-12
547 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 171/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Muzeologia na Wydziale Nauk Humanisty... 2019-12-12
546 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 170/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Huma... 2019-12-12
545 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 169/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia polska na Wydziale Nauk Hum... 2019-12-12