Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
573 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 234/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej na recenzenta ... 2019-12-23
567 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 189/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej w Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfro... 2019-12-19
566 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 188/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2019-12-19
628 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 42/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad podz... 2020-09-11
627 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 41/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad pod... 2020-09-11
626 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 40/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji części... 2020-09-11
625 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 39/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uczelnianych zasad przy... 2020-09-11
615 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 38/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołanie komisji konkurso... 2020-01-07
565 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale P... 2019-12-16
561 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020 2019-12-16