Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
21 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. Celestino Migliore 2019-02-01
10 2019 Decyzja Prorektora Decyzja nr 3/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1/2016 Pror... 2019-01-24
5 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4 /2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających na Wydziale Prawa Kanonicznego 2019-01-21
6 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2019 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2017 Prorektora ds... 2019-01-21
8 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW... 2019-01-21
7 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji studentów i dok... 2019-01-21
4 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW 2019-01-15
3 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 20... 2019-01-15
2 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 27/2018 Rektora UKSW z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie... 2019-01-11
1 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Teologicznego UKSW 2019-01-08