Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
584 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 244/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. dra Andrzeja Rudowskiego do senackiej komisji ds. dydaktyc... 2019-12-27
583 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 243/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. prof. UKSW dra hab. Dominika Zamiatały do senackiej komisj... 2019-12-27
582 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 242/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru p. dra Grzegorza Embrosa do senackiej komisji ds. dydaktycznych 2019-12-27
581 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 241/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dra hab. Marka Saja do senackiej komisji ds. d... 2019-12-27
580 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 240/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ks. dra Jarosława Sobkowiaka do senackiej komisji ds. dydakty... 2019-12-27
579 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 239/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2019-12-27
577 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 238/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o Zarządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej... 2019-12-23
576 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2019-12-23
575 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 66/2016 Senatu UKSW z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawi... 2019-12-23
574 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 235/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2019-12-23