Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 55/2019 Rektora UKSW z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2019/2020 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 523
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-12-02
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium dochód student socjalne zarządzenie zmieniające
załączniki