Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 58/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 512
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-11-28
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium dochód doktorant socjalne
załączniki