Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
618 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk H... 2020-01-10
8 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 194/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii na Wydz... 2020-01-10
612 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 272/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów powadzonych w UKSW do nowej kla... 2019-12-27
611 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 271/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Tyflopedagogika z rehabil... 2019-12-27
610 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 270/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja ... 2019-12-27
609 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 269/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Edukacja włączająca” 2019-12-27
608 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 268/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru mgr Iwony Stefańczyk-Gąski do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2019-12-27
607 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 267/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru mgr. Arkadiusza Mroza do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2019-12-27
606 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 266/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dra hab. Marka Czarkowskiego do Uniwersyteckiej Ko... 2019-12-27
605 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 265/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dra hab. Józefa Młyńskiego do Uniwersyteckiej ... 2019-12-27