Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 232/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku kulturoznawstwo studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 510
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-11-21
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program wydział nauk humanistycznych
załączniki