Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora UKSW z dnia 24 września 2019r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2019/2020

pozycja 485
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-11-22
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Kursy i szkolenia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty zarządzenie zmieniające studia podyplomowe inne formy kształcenia
załączniki