Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
560 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2019-12-16
556 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 180/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 30/2016 Rektora UKSW z dnia 21 grudnia 2016 r. w spraw... 2019-12-16
616 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 37/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictw oraz zak... 2020-01-07
553 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 177/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia menadżerska na Wydziale Społ... 2019-12-12
549 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 173/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia klasyczna na Wydziale Nauk ... 2019-12-12
541 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 168/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2019-12-12
538 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 162/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Ka... 2019-12-11
534 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie E... 2019-12-10
528 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Adm... 2019-12-10
525 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 24/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 19 grudnia... 2019-12-10