Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
563 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 185/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji ... 2019-12-16
562 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 184/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Historii na Wydziale Nauk History... 2019-12-16
561 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020 2019-12-16
560 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2019-12-16
559 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 183/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Historii sztuki na Wydziale Nauk ... 2019-12-16
558 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk Hist... 2019-12-16
557 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 181/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i... 2019-12-16
556 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 180/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 30/2016 Rektora UKSW z dnia 21 grudnia 2016 r. w spraw... 2019-12-16
616 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 37/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictw oraz zak... 2020-01-07
555 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 179/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Europeistyka na Wydziale Społeczno – ... 2019-12-12