Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2019 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw tworzenia... 2019-02-14
28 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2019 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru... 2019-02-08
27 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2019 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania z do spraw realizacji pro... 2019-02-01
20 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2019-01-25
29 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego n... 2019-02-11
26 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okre... 2019-02-04
25 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okre... 2019-02-04
24 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2019-02-04
23 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2019-02-04
22 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu powołania pierwszej Rady Uczelni 2019-02-01