Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 2012-12-20
89 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 34/12 Rektora UKSW z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultat... 2012-12-14
90 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 33/12 Rektora UKSW z dnia 13 grudnia 2012 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2012-12-13
5 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2012 Rektora UKSW z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2012-12-13
91 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 32/12 Rektora UKSW z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu nadzorującego proces tworzenia i wdrażania koncepcji pracowni podstawowych technik radiowo-telewizyjnyc... 2012-12-12
2 2012 Pismo okólne Pismo Okólne nr 2/2012 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Załącznika nr 4 do Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-12-12
6 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2012 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie ... 2012-12-05
9 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2012 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie likwidacji Centrum Inicjatyw Uniwersyteckich „Pro memoria et futuro” 2012-11-28
8 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2012 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów w zajęciach i konsultacjach doradczych prowadzony... 2012-11-28
7 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2012 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Kancelarii Rektora UKSW i jednostek podległych 2012-11-28