Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
287 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2012-10-25
286 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla studentów 2012-10-25
285 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2012-10-25
284 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 161/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 2012-10-25
283 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 160/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 1 roku 2012-10-25
282 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 159/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat 2012-10-25
281 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 158/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 2012-10-25
280 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 157/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie ... 2012-10-25
279 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 156/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi - Przewodniczącem... 2012-10-25
278 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 155/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 127/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2012-2016 2012-10-25