Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
98 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 26/12 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-10-30
97 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 27/12 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-10-30
14 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Organizacyjnego 2012-10-30
13 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom studiujących na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektów: ... 2012-10-30
12 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2012-10-30
15 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2012 Rektora UKSW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 listopada 2012 r. dniem wolnym od pracy 2012-10-29
291 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 168/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wiedza o teatrze” na Wydziale Nauk Humanistycznych 2012-10-25
290 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 167/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad j... 2012-10-25
289 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2012-10-25
288 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych dla studentów 2012-10-25