Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
296 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-11-22
295 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 172/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-11-22
294 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-11-22
293 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-11-22
292 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-11-22
11 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2012 Rektora UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia dni 24 i 31 grudnia 2012 r. dniami wolnymi od pracy 2012-11-22
92 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 31/12 Rektora UKSW z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie użytkowania pojazdów UKSW 2012-11-20
95 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 28/12 Rektora UKSW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw doktorantów 2012-11-16
94 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 29/12 Rektora UKSW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów 2012-11-16
93 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 30/12 Rektora UKSW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-11-16