Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
135 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 78/2008 z dnia 23 października 2008r. w sprawie powołania komisj... 2012-02-23
134 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres ... 2012-02-23
133 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5... 2012-02-23
132 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na cz... 2012-02-23
131 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na cz... 2012-02-23
80 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-02-14
82 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2012 Rektora UKSW z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów pracowni komputerowych i aneksu komputerowego 2012-02-09
81 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UKSW z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-02-09
83 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2012 Rektora UKSW z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Zakupu i Wyceny Muzealiów 2012-02-06
123 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 2/12 Rektora UKSW z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Z kulturą na plus" 2012-02-01