Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 83/2012 Rektora UKSW z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2012/2013 z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UKSW

pozycja 5
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2012-12-13
rok 2012
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna zapomoga doktorant student socjalne dochód
załączniki