Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2012/2013 z póź... 2012-09-28
22 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie Regulaminu rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wys... 2012-09-28
103 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 22/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Matematyk – pracownik wszechstronny” 2012-09-26
102 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Informatyk – nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego” 2012-09-26
277 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 154/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nawiązania współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z Akademią K... 2012-09-25
276 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określania efektów kształcenia dla studiów podyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2012-09-25
275 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 152/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 46/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich... 2012-09-25
274 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 26/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydzial... 2012-09-25
273 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 150/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 107/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadania Medali Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W... 2012-09-25
272 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 149/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-09-25