Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa... 2012-10-18
18 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2012 Rektora UKSW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa... 2012-10-18
17 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowan... 2012-10-18
16 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Kardynała Ste... 2012-10-18
99 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 25/12 Rektora UKSW z dnia 12 października 2012 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2012-10-12
21 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2012 Rektora UKSW z dnia 12 października 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Rozwoju Gospodarczego 2012-10-12
20 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2012 Rektora UKSW z dnia 12 października 2012 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Z kulturą na plus” 2012-10-12
100 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 24/12 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta za zajęcia fakultatywne prowadzone prz... 2012-09-28
25 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie systemu koordynacji działalności naukowo-badawczej 2012-09-28
24 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia wydatkowania środków finansowych na wydziałach w UKSW 2012-09-28