Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 82/2012 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2012/2013 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 6
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2012-12-05
rok 2012
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna zapomoga dochód doktorant student socjalne
załączniki